Abonnement

Hemel en Aarde verschijnt vijf keer per jaar in de vorm van een magazine. Hierin vindt u concrete lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Daarnaast hebben abonnees van Hemel en Aarde toegang (via Basispoort) tot het aanvullende digitale lesmateriaal op deze website.

Een abonnement op Hemel en Aarde kan uitsluitend schoolbreed (voor alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaat uit één basislicentie plus een vast bedrag per groep.

Het is niet toegestaan de magazines en het aanvullende digitale lesmateriaal van Hemel en Aarde te delen met scholen die geen eigen abonnement op Hemel en Aarde hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal van Hemel en Aarde te kopiëren, met uitzondering van de werkbladen.
(Zie voor meer informatie over het kopiëren en printen van bronnen in het onderwijs www.onderwijsenauteursrecht.nl)

De abonnementsprijs voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt € 395,00 voor de basislicentie en € 41,25 per groep. Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd. Het abonnementsjaar loopt parallel aan het schooljaar. Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Abonnement afsluiten

Wilt u een abonnement afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het abonnement of wilt u meer informatie over Hemel en Aarde? Neem dan contact op met de abonnementenservice van Kwintessens via 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl.

Toegang via Basispoort

De toegang tot het aanvullende digitale lesmateriaal is uitsluitend mogelijk via Basispoort. Lees de instructies voor het activeren van de toegang via Basispoort.

Voorwaarden en privacy

Op een abonnement op Hemel en Aarde zijn de algemene voorwaarden en de abonnementsvoorwaarden van Kwintessens van toepassing. Ook maken wij u attent op onze privacyverklaring.