Een verhaal is een spiegel

Kinderen krijgen zo veel mogelijk ruimte om zelf te bedenken en te voelen wat ze vinden van een verhaal, dat in de lessen van Hemel en Aarde verteld wordt. We gaan er nooit vanuit dat het verhaal één belangrijkste boodschap heeft die álle kinderen zo moeten begrijpen.

Een verhaal heeft altijd meer lagen en betekenissen
Wie het verhaal hoort of leest haalt eruit wat voor hem of haar op dat moment belangrijk is. Voor de een doet een verhaal op dat moment heel veel, terwijl het voor een ander niet zoveel betekent. Dat is voor kinderen net als voor volwassenen.

Dat is de spannende uitnodiging van het vertellen van verhalen: kijken wat het verhaal dit keer teweeg brengt. Als je niet het verhaal, maar een boodschap wilt vertellen, tja, dan kun je dat maar beter zonder omwegen doen. Zonde van het verhaal!

Verhalen zijn een prachtige en krachtige manier om kinderen iets laten beleven
Kinderen luisteren graag naar verhalen en veel leraren houden ervan om te vertellen. Dat is niet voor niets. Verhalen maken dat je dingen meebeleeft, dat je deelgenoot wordt van wat in het leven van mensen belangrijk is. Zo leer je over de mooie en minder mooie kanten van het leven. Bovendien zijn verhalen als spiegels. Ze bieden kinderen de mogelijkheid zichzelf te herkennen, maar ook om zich in te leven in iemand die juist niet op hen lijkt. Zo ontdekken kinderen bekende en onbekende kanten in een verhaal.

In Bijbelverhalen en andere godsdienstige verhalen werkt dat in beginsel niet anders
In Hemel en Aarde worden ze gezien als verhalen waarin mensen hun ervaringen met God en het goddelijke in hebben verwoord en verbeeld. Dat maakt het interessant voor ons om te verkennen of we iets van die ervaringen en betekenis kunnen achterhalen, of dat wij er nieuwe dingen in zien. Dat verandert in een mensenleven. Sommige verhalen boeien je een poos, en laten je dan weer los. Dat geldt voor kinderen en volwassenen. Sommige verhalen leer je kennen als kind, maar boeien je pas als je ze later weer herinnert.

 

Wil je meer weten over verhalen in Hemel en Aarde? Neem een proefabonnement!