Producten rond Hemel en Aarde

Hemel en Aarde wil kinderen op een speelse manier openingen en handreikingen bieden om levensvragen te stellen en samen persoonlijke antwoorden te vinden. Bekijk hieronder onze ondersteunende uitgaven op het gebied van (wereld)godsdiensten en andere materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling op de methode.

In de webshop van Kwintessens vindt u ook verschillende uitgaven voor het afscheid van groep 8, vakinhoudelijke boeken voor leerkrachten, boeken rondom Pasen en Kerstmis, boeken over sociaal-emotionele ontwikkeling en spelmateriaal.

Een wereld vol verhalen

Aan de hand van dit lespakket maken kinderen uit groep zes, zeven en acht kennis met levensbeschouwelijke stromingen. In 35 lessen leren ze de wereld van hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en humanisme kennen.

Prijs: € 99,95
Meer info en bestellen

Een wereld vol kleuren

In dit boek komen verschillen verhalenderwijs aan de orde. De verhalen nodigen kinderen uit om kennis te maken met de veelkleurige wereld om hen heen en verder weg. Bij de verhalen staan vragen om met elkaar in gesprek te gaan en te ontdekken waar verschillen en overeenkomsten te vinden zijn. 

Prijs: € 24,95
Meer info en bestellen

Een wereld vol geloof - basiskennis christendom

Dit boek behandelt de belangrijkste aspecten van het christendom, van het ontstaan van de Bijbel tot en met het huidige palet van geloofsrichtingen.

Prijs: € 23,60
Meer info en bestellen

Prentenbijbel

De Prentenbijbel is een rijk en warm geïllustreerde kinderbijbel, waarin kinderen veel kunnen ontdekken.

Prijs: € 29,95
Meer info en bestellen

Levensbeschouwing ontwikkelen

In dit boek wordt levensbeschouwing in al zijn verscheidenheid belicht, met godsdienst als een van de mogelijke invullingen. Het ontwikkelen van vaardigheden vormt daarbij de leidraad. Dankzij de heldere theoretische uitleg en de praktische voorbeeldwerkvormen leert u de kinderen een eigen visie te vormen. Dat gebeurt vanuit persoonlijke betrokkenheid in een open sfeer.

Prijs: € 34,90
Meer info en bestellen

Het kistje met zand

Verken met kinderen vanaf 8 jaar 51 verhalen uit de grote religieuze verteltradities. Uit de Griekse mythologie, het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en de islam.

Prijs: € 25,65
Meer info en bestellen

Een gat in de dag

Met de komst van het continurooster is de lunchpauze een onderdeel van de schooldag geworden. Dit boekje bevat verhalen, vragen, stellingen, een lunchlied en teksten om de maaltijd te beginnen. 

Prijs: € 15,95
Meer info en bestellen

55 uitdagingen in de klas

Wie voor de klas staat weet: het onderwijs stelt je telkens voor nieuwe uitdagingen. Dit boek benoemt 55 van deze uitdagingen en geeft bij elke uitdaging maar liefst tien praktische en verrassend eenvoudige tips. Geschikt voor beginnende én ervaren leerkrachten.

Prijs: € 17,50
Meer info en bestellen