Producten rond Hemel en Aarde

Hemel en Aarde wil kinderen op een speelse manier openingen en handreikingen bieden om levensvragen te stellen en samen persoonlijke antwoorden te vinden. Bekijk hieronder onze ondersteunende uitgaven op het gebied van (wereld)godsdiensten en andere materialen die gebruikt kunnen worden als aanvulling op de methode.

Een wereld vol verhalen

Aan de hand van dit lespakket maken kinderen uit groep zes, zeven en acht kennis met levensbeschouwelijke stromingen. In 35 lessen leren ze de wereld van hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en humanisme kennen.

Prijs: € 99,95
Meer info en bestellen

Een wereld vol geloof - basiskennis christendom

Dit boek behandelt de belangrijkste aspecten van het christendom, van het ontstaan van de Bijbel tot en met het huidige palet van geloofsrichtingen.

Prijs: € 23,60
Meer info en bestellen

Prentenbijbel

De Prentenbijbel is een rijk en warm geïllustreerde kinderbijbel, waarin kinderen veel kunnen ontdekken.

Prijs: € 29,95
Meer info en bestellen

Levensbeschouwing ontwikkelen

In dit boek wordt levensbeschouwing in al zijn verscheidenheid belicht, met godsdienst als een van de mogelijke invullingen. Het ontwikkelen van vaardigheden vormt daarbij de leidraad. Dankzij de heldere theoretische uitleg en de praktische voorbeeldwerkvormen leert u de kinderen een eigen visie te vormen. Dat gebeurt vanuit persoonlijke betrokkenheid in een open sfeer.

Prijs: € 34,90
Meer info en bestellen

Het kistje met zand

Verken met kinderen vanaf 8 jaar 51 verhalen uit de grote religieuze verteltradities. Uit de Griekse mythologie, het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en de islam.

Prijs: € 25,65
Meer info en bestellen