Colofon

Redactie

Ron Benjamins (hoofdredacteur)
Marieke de Geus
Marijke van Ooijen
Liesbeth Vroemen

Eindredactie

M+ Redactie & Communicatie, Utrecht

Illustraties

Pauline Oud (onderbouw)
Saskia van Gerven (middenbouw en paaskatern)
Helen van Vliet (bovenbouw)

Uitgever

Kwintessens
Postbus 1492
3800 BL Amersfoort

Telefoon: 033 460 19 40
E-mail: info@kwintessens.nl

www.kwintessens.nl