Onderwerpen jaargang 2017-2018

CIRKEL – herfst 2017

Als je goed om je heen kijkt, zie je ze overal: kringen, rondjes, schijven en bollen in alle mogelijke vormen. In de klas zitten we regelmatig in de kring. Net als de ridders van Koning Arthur. Het geeft een gevoel van eenheid en gelijkheid. Een cirkel heeft geen begin en einde, het gaat maar door. En denk ook eens aan de aureolen van heiligen of de medicijnwielen van de Indianen. Of aan de cirkels die islamitische pelgrims lopen om de Kaäba in Mekka. Al die bewegingen hebben iets in zich van eenheid, heiligheid en oneindigheid. Een mooi onderwerp aan het begin van het schooljaar, om met een nieuwe groep kinderen te verkennen.

GOD – Kerstmis 2017

Meer dan tien jaar geleden was God al eens het onderwerp van Hemel en Aarde. Al de kinderen die toen de lessen volgden, zijn nu van school. Een uitgebreide verkenning van wat God voor je kan betekenen, gunnen we ook de leerlingen die nu op school zitten. Het is geen gemakkelijk onderwerp. Je kunt God niet goed zien of voorstellen. Maar toch hebben kinderen er vaak duidelijke gevoelens, ervaringen of ideeën bij. We verkennen het grote geheim, waar je je geborgen bij kunt voelen, geïnspireerd door kunt raken. Met verhalen en gebruiken uit verschillende godsdiensten. De lessen vormen de aanloop naar Kerst, wanneer we vieren dat God geboren wordt als mens.

EILAND – winter 2018

Een eiland is een kleine wereld waar werkelijk alles mogelijk is. Je weet niet wat allemaal schuil gaat in het onbekende stukje land, het is aantrekkelijk en beangstigend tegelijk. Het roept vragen op: hoe komt dit eiland hier, hoe is het ooit ontstaan? En het roept onvermoede krachten op: wat heb je nodig om te overleven? Als je niet je telefoon kan meenemen – wat dan wel?! Een aflevering vol mythen, goden en godinnen, ontdekkingstochten en overlevingskracht.

HAND – Pasen 2018

Er is misschien niets van onszelf waar we zo mee vertrouwd zijn, wat zo gevoelig is en zo krachtig als onze handen. Als je ze goed bestudeert, zijn het kleine wonderen. Ze kunnen bijna alles. Ze tikken zomaar de zinnen die hier staan. Ik zwaai ermee naar bekenden. Het ontroert me als andere handen de mijne pakken. In de lessen verkennen we goede, slechte, heilige, koesterende of vernietigende dingen die je met je handen kunt doen.

LUCHT – zomer 2018

In de lucht, daar zweven luchtwezens, geesten en elfjes, daar is de hemel, dat is de godenwereld. Het is bron van leven, de levensbron voor onze longen. Iets om heel zuinig op te zijn en schoon te houden. Het is onze omgeving die ín ons lichaam komt en we weer uitblazen. Dat voel je goed als je mediteert. Maar zo sereen is het lang niet altijd. De lucht kan ook donderen en bliksemen, hij kan stormen en je omver blazen. Wow!