Ouderbrief bij Nr 1

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 1 (in MS Word)

Beste ouders,

Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school in een groep, thuis bij je familie, met je vrienden en vriendinnen of als je sport. In een groep leer je over anderen, de wereld om je heen en ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen hoe het eigenlijk is om bij een groep te horen, in onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde.

Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op je gemak, het is fijn als je elkaar goed kent en als iedereen het beste voor heeft met iedereen. Soms is het ook lastig om bij een groep te horen. Een groep kan iets van je vinden of vragen dat niet goed bij je past. Kinderen herkennen dat. Je kunt bijvoorbeeld ineens het gevoel krijgen dat anderen jouw rugzakje kinderachtig vinden, terwijl je er zelf nog blij mee bent.

Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. Misschien is een kind haantje de voorste bij dans of voetbal, en houdt het zich een beetje op de achtergrond in het groepje dat samen aan een boekverslag werkt. Soms ben je de oudste en soms de jongste. In de ene groep wordt je verzorgd en in de andere groep moet je op anderen passen. In de lessen levensbeschouwing verkennen we bij welke groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is.

Welkom zijn
In veel levensbeschouwingen zijn rituelen ontwikkeld die uitdrukken dat je bij de groep hoort en er welkom bent. In de lessen staan allerlei voorbeelden daarvan centraal. Denk aan het katholieke gebruik van Eerste Communie, waarmee kinderen een stap zetten om onderdeel te zijn van de geloofsgemeenschap. Sommige kinderen op school hebben daar vast ervaring mee. En we laten ook voorbeelden zien van ver weg, zoals het geboortelied dat de Afrikaanse Himba zingen voor baby’s om ze welkom te heten.

Bijzondere groepen
In de lessen besteden we aandacht aan bijzondere groepen, waar je nieuwsgierig naar kunt zijn, hoe het zou zijn om erbij te horen. Denk bijvoorbeeld aan monniken in kloosters, zoals Trappisten en de Augustijnen. In deze orden leven monniken volgens strikte regels. Het ritme van de groep bepaalt jouw dag; waar jij je mee bezighoudt wordt aangereikt door de dagindeling van de groep. Het is een bijzondere manier van leven, waar kinderen in de lessen mee kennismaken.

Een wel heel bijzondere soort van groep zijn de zwermen spreeuwen die duizelingwekkende patronen in de lucht maken. Er zijn prachtige filmpjes van en een enkele keer heb je het geluk om zo’n zwerm in het echt te zien. Ook aan die bijzondere groep wordt aandacht besteed, alleen al omdat het er zo fantastisch mooi uitziet.

Zo ontdekken we in de eerste weken van het schooljaar hoe het eigenlijk is om bij een groep te horen. En we hopen dat dat ook een beetje helpt om ook dit jaar weer mooie en goede groepen te vormen op onze school.