Ouderbrief bij Nr 1

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 1 (in MS Word)

Beste ouders,

Eerst kost het wat moeite, maar als je weer gewend bent aan het schoolse ritme, dan lijkt het of de vakantie er niet geweest is. Voor je het weet zijn we weer ‘druk, druk’ en ‘worden we geleefd.’ Misschien gunt u zich nauwelijks de tijd om dit stukje te lezen. De tijd lijkt een kwelgeest in ons leven.
De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gaan de komende weken over de tijd.

Met de kinderen ontdekken we hoe de tijd ons leven ordent en vormgeeft. Met de kleuters leren we al om de tijd in te delen met de dagritmekaarten. Maar denk ook aan het ritme van de week, met de werkdagen en een heilige dag. Of aan de indeling van het jaar en de verschillen tussen de zonnekalender en de maankalender die bijvoorbeeld in islamitische landen gebruikelijk is.

Die indeling van de tijd is wel duidelijk, maar onze beleving van de tijd is niet zo eenduidig. Soms kan een minuut eindeloos duren of kan een hele ochtend voorbijvliegen. Het is aanleiding om het met kinderen te hebben over de beleving van tijd. En om er filosofische vragen bij te stellen: Hoe lang duurt nu? Bestaat tijd ook als er geen mensen zouden zijn? Er is een mooi verhaal over de Amerikaanse professor Jacobs, die in de vorige eeuw een kamer onder een universiteitsgebouw inrichtte als ‘Crypt of Civilisation’ – kamer van de beschaving. Er staan allerlei voorwerpen in die iets vertellen over het alledaagse leven rond 1940. De kamer mag pas over een paar duizend jaar open worden gemaakt. Het is een mooie aanleiding om het over verleden, heden en toekomst te hebben. Zo zijn er ook lessen waarin we fantaseren over tijdmachines en waarin de kinderen zichzelf vergelijken met de babyfoto’s van nog maar een paar jaar geleden.

We zien ernaar uit om zo stil te staan bij de tijd. Het maakt kinderen bewust van hoe belangrijk de tijd eigenlijk is in ons leven. Dat kun je niet vroeg genoeg leren. En het laat kinderen zich verwonderen over wat zo vanzelfsprekend lijkt. Daar maken we graag tijd voor!