Ouderbrief bij Nr 1

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 1 (in MS Word)

Beste ouders,

De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gaan de komende weken over ontmoetingen. Dat is een mooi onderwerp aan het begin van het schooljaar, waarin kinderen elkaar ontmoeten in een nieuwe groep en elkaar echt leren kennen.

We ontmoeten de hele dag door mensen. Sommigen zien of groeten we niet eens. Met andere mensen hebben we even oogcontact, we zeggen dag of dank je wel. En weer andere kennen we al ons hele leven, we leven met ze mee en zij met ons. In al die ontmoetingen laten anderen iets van zichzelf zien en laat jij iets van jezelf zien. Soms heel weinig, soms heel veel. Ontmoetingen zijn een belangrijk deel van je leven. Door jezelf open te stellen leer je niet alleen anderen, maar ook jezelf kennen. Geen wonder dat er zoveel mooie levensbeschouwelijke verhalen, rituelen en gebruiken zijn rond ontmoetingen.

Rituelen
Er zijn allerlei manieren om elkaar te begroeten. Er is bijvoorbeeld een traditionele groet in Tibet, waarbij mensen elkaar hun tong laten zien. Zo laten ze zien dat ze geen incarnatie zijn van die slechte vorst die een zwarte tong had. Denk bijvoorbeeld ook aan de groet ‘namaste’, een kleine buiging uit respect. Of gewoon aan het schudden van een hand. Het inheems Amerikaanse volk Lakota kent een rituele ontmoeting waarin het roken van een vredespijp een belangrijke rol speelt.

Wonderlijke ontmoetingen
In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan verhalen waarin een ontmoeting het leven van mensen verandert. Soms zijn dat ontmoetingen met andere mensen, soms is dat een ontmoeting met het goddelijke. Maria, de moeder van Jezus, verscheen 160 jaar geleden aan het meisje Bernadette in Lourdes. De profeet Elia ontmoet God in de woestijn: niet in een storm, aardbeving of vuur, maar in een zacht briesje. Jezus verschijnt aan twee mannen die op weg zijn naar het plaatsje Emmaus, zonder dat die twee dat in de gaten hebben. Siddharta, die later de Boeddha wordt, leert het leven kennen door armoede, dood, ziekte en ouderdom te ontmoeten. Al deze verhalen komen in de lessen aan bod. Kinderen luisteren ernaar, werken ermee en verkennen wat het voor hen betekent.

We hebben zin in de lessen en we hopen elkaar de komende weken écht te ontmoeten en te leren kennen.