Ouderbrief bij Nr 2

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 2 (in MS Word)

Beste ouders,

Na een bijna eindeloze nazomer gaan we nu echt de donkere dagen in. Ineens is de decembersfeer heel dichtbij. Het is een tijd waarin we elkaar opzoeken en die we het liefst doorbrengen met mensen die dichtbij ons staan. De lessen godsdienst en levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan deze weken over het thema Gast. Hoe is het om anderen toe te laten als gast, en hoe is het om bij anderen gast te zijn?

Gastvrijheid en gast zijn, zijn twee kanten van dezelfde medaille. De gast en de gastheer moeten allebei drempeltjes over van ongemak en onwennigheid. Maar als je dat eenmaal doet, dan is het comfort dat je elkaar kunt bieden extra waardevol en warm. Het is niet voor niets dat gastvrijheid zo’n belangrijke rol speelt in bijna alle culturen en godsdiensten.

Het spreekt helemaal niet vanzelf dat je je hart en je huis voor anderen openstelt. Het is niet zomaar iets. Het vraagt dat je anderen vertrouwt, dat je deelt wat van jou is, dat je omarmt wat je misschien niet zo aantrekkelijk is. In onze wereld zijn we eigenlijk nogal op onszelf. Ook als we het wel prima vinden als een vriendinnetje of vriendje een keer mee-eet, is dat nog wel iets anders dan leven in een cultuur waarin het vanzelf spreekt dat er altijd eten en een bed is voor een gast.

In veel godsdiensten en religies wordt gastvrijheid als een deugd gezien. Gastvrijheid, naastenliefde, omzien naar elkaar, barmhartigheid zijn allemaal met elkaar verwant. Jezus zegt ergens in de Bijbel dat je alles dat je voor armen en hongerigen doet, je eigenlijk voor Jezus doet. Daarmee zegt hij dat als je wilt proberen om te leven zoals Jezus, wilt doen zoals hij heeft voorgedaan, dat gastvrijheid dan een goede manier is om dat in de praktijk te brengen.

Wie gast is, maakt zich een beetje afhankelijk. Soms voelt dat wat ongemakkelijk, zoals iedereen wel weet die heeft gelogeerd. Hoe vriendelijk je ook verwelkomd wordt, kleine dingen zijn een beetje anders, je weet niet helemaal goed hoe alles gaat en wat er van je verwacht wordt. Als gast ben je niet thuis.

In veel godsdiensten wordt die houding en dat gevoel van gast-zijn belangrijk gevonden. Het maakt dat je je niet hecht aan spulletjes en comfort dat er eigenlijk niet zo toe doet. Leven als een gast houdt je alert, maakt je gericht op de ander en maakt dat je je thuis zoekt in jezelf.

Gastvrijheid is ook een mooi onderwerp om toe te leven naar Kerst. Wie er oog voor heeft, ontdekt veel gasten in het kerstverhaal. Jozef en Maria zoeken een onderkomen in Bethlehem, waar nergens plek meer is. Als Jezus is geboren, ontvangen ze de herders en wijzen. Ze heten Jezus welkom, zoals het oude kerstlied dat laat klinken: Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer…