Ouderbrief bij Nr 2

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 2 (in MS Word)

Beste ouders,

Onze lessen van Hemel en Aarde gaan de komende weken over het onderwerp Mooi. Dat is een heel mooi onderwerp, want er valt veel aan te ontdekken. Echt mooie dingen raken je, je adem stokt, je houdt midden in een zin op, je kunt even aan niets anders denken, je hart smelt of je krijgt tranen in je ogen. Schoonheid maakt het leven zinvol. En het interessante is dat niet iedereen dezelfde dingen mooi vindt. Waar de een van ondersteboven raakt, dat doet een ander niet zoveel.

In de lessen is er veel aandacht voor kunst, zoals muziek, schilderkunst of Japanse bloemschikkunst. Niet iedereen zal het allemaal adembenemend mooi vinden. Maar we nodigen kinderen uit om stil te staan bij hoe deze kunstenaars proberen om iets mooi te maken, om je een ervaring te geven die je raakt. En hier en daar laten we kinderen proberen om zelf ook zoiets kunstigs te maken.

In godsdienstige tradities wordt de schoonheid van de aarde bezongen. In de middenbouw lezen we samen met de kinderen het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Dat is een wereldberoemde tekst, in een mooie en toegankelijke vertaling, waarin hij broeder zon, zuster maan, broeder wind en zuster water eert. In de bovenbouw lezen we met kinderen een loflied op de schepping dat als Psalm 104 in de bijbel staat. En met de kleuters luisteren we naar een prachtige vertelling van het verhaal over Adam en Eva in het paradijs, dat duidelijk maakt dat iedereen mooi is zoals die van nature is.

Wat maakt eigenlijk iemand tot een mooi mens? Die vraag verkennen we ook met de oudere kinderen. Dat kan gaan om uiterlijk vertoon, maar echte schoonheid zit vaak van binnen. Denk maar aan het klassieke verhaal van Belle en het Beest. 

Die vragen over wat een mens mooi maakt bereiden ook voor op de kerstperiode, waarin we vieren dat Jezus geboren is, die ons op een niet te evenaren manier heeft laten zien hoe het is om een mens te zijn zoals God bedoeld heeft.

We zien uit naar een boeiende periode met prachtige lessen over Mooi!