Ouderbrief bij Nr 3

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 3 (in MS Word)

Beste ouders,

Grenzen zijn er in alle soorten en maten. Je kunt over de grens naar een ander land, waar het er anders uitziet en ruikt dan hier. Je kunt over iemands grenzen heen gaan. En er zijn grensgevallen: iets is niet per se goed of slecht. Grens wordt de komende periode het onderwerp van onze lessen levensbeschouwing.

Een grens markeert vaak een plaats: de grens tussen landen, een deur die dichtgaat, het hekje van de tuin, de veelbesproken muur tussen de VS en Mexico. Aan de ene kant beschermt zo’n grens. Het zorgt ervoor dat wij aan de ene kant van de grens bij elkaar horen, in dit land of in deze kamer. Hier, op deze plek, zijn we op elkaar aangewezen. Aan de andere kant sluit de grens mensen buiten. Door de grens ontstaat er hier en daar, wij en zij. Dat is soms prettig en soms lastig. Met de kinderen verkennen we deze grenzen, wat ze doen en hoe dat voelt.

In levensbeschouwing gaat het vaak over het doorbreken van grenzen. Soms breekt iets van het goddelijke door in onze menselijke wereld. Het kan een ander licht werpen op wat we bijna als vanzelf redelijk en normaal vinden. We vertellen bijvoorbeeld bijbelverhalen waarin zoiets bijzonders gebeurt, zoals het verhaal over Mozes die op het eind van zijn leven uitkijkt over het beloofde land, waarnaar hij zijn hele leven op weg is geweest. Of het verhaal dat door Jezus wordt verteld over de Samaritaan, die geholpen wordt door iemand van wie je het misschien het minst verwacht.

Er zijn veel mythologische figuren die tot de verbeelding spreken omdat het grensgevallen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Centaur, die half mens en half paard is. Of aan Prometheus uit de Griekse godenwereld, die half god en half mens is. Of een zeemeermin, die half vrouw en half vis is. In de lessen verkennen kinderen hoe het zou zijn om zo’n grensgeval te zijn. Zo raken ze misschien een beetje vertrouwd met het idee dat het interessant kan zijn om grenzen te doorbreken.  

Grens is een interessant onderwerp, waar veel aan te onderzoeken en te beleven valt. We hebben er onbegrensd veel zin in!