Ouderbrief bij Nr 3

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 3 (in MS Word)

Beste ouders,

Ritme! Dat is deze periode het enthousiaste onderwerp van onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde. Je zou natuurlijk eerder aan muziekles denken, want je denkt het eerst aan het ritme van een liedje dat je kunt meeklappen, tikken of hummen. Maar niet alleen muziek heeft een ritme.

Ook tijd heeft een ritme, door de dingen van de dag die gaan zoals ze gaan, met soms veel en soms weinig afwisseling. Of het ritme van het jaar, van de uitbundige lente tot de verstilling van de winter. Taal heeft een ritme, van langzaam en zacht tot snel en hard. Je lijf heeft een ritme. Als je erop let, heeft bijna alles een ritme.

Een ritme heeft vaak ongemerkt invloed op je. Het ritme van de dag, van liedjes op de achtergrond of de energie van het seizoen nemen je soms als vanzelf mee. Het kan veel van de kleur, de toon van je leven bepalen. Daarom is het interessant om met kinderen stil te staan bij wat al die ritmes met je doen.

In de lessen verkennen kinderen al die verschillende soorten ritmes. De lessen gaan bijvoorbeeld over het dagritme in een klooster, de feesten van het kerkelijk jaar, en ook over Shiva, de hindoeïstische Heer van de dans, die danst op het ritme van de kosmos.

We verkennen ook het ritme van de taal. Stel je voor dat je naar toespraken of gedichten of liedjes luistert in een taal die je niet verstaat. Dan nog krijg je heel veel mee van wat er aan de hand is. Je begrijpt iets door de toon, de dynamiek, de bevlogenheid van de taal. Je zou kunnen zeggen: door het ritme van de taal. Met de kinderen doen we taalspelletjes, lezen we gedichten om die werking van taal te verkennen. Sommige gedichtjes vragen erom om langzaam en zacht gelezen te worden, andere moeten snel en luid. Betekenis van taal heeft blijkbaar te maken met het ritme van de taal.

En we ontdekken het ritme van je lijf, je ademhaling en je hartslag. Soms geef je veel energie, als je hard werkt en je lijf zich inspant. Maar het kan ook zijn dat je je boos of opgewonden voelt, ook dan versnelt je adem en je hartslag. Met kinderen doen we kleine experimentjes over hoe het ritme van je lijf kan veranderen. En hoeveel invloed dat heeft op hoe je je voelt.

We zien er naar uit om deze winterweken met het onderwerp Ritme te werken. Een beetje beweging kunnen we goed gebruiken met deze kou!