Ouderbrief bij Nr 4

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 4 (in MS Word)

Beste ouders,

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende weken over stenen. Er is iets met stenen. De kleine steentjes die je in je hand houdt, rond en glad, die je wilt bewaren. De dikke stenen op een graf, waar namen en data in gebeiteld staan, monumenten. Indrukwekkende rotsblokken, menhirs, hunebedden, zo oud als de wereld en met een betekenis die zich alleen nog laat raden. Zo gewoon en zo bijzonder zijn de lessen in deze aflevering van Hemel en Aarde.

Steen is oermateriaal. Het hoort bij de aarde als water en lucht. Het begint ermee dat we met de kinderen stenen gaan voelen en goed gaan bekijken. Hoe hard ze zijn, en hoe oud. Hoe ze glimmen. Hoe rond of scherp ze zijn. En hoe het marmer van een beeld zo licht en soepel als een kleed kan lijken.

Als je iets van stenen gezien en gevoeld hebt, dan snap je misschien waarom er zoveel verhalen zijn waarin stenen bijzondere krachten hebben. Een prachtig verhaal gaat over hoe Arthur uitgekozen werd tot koning. Een zwaard stak in een steen. Als de juiste man het zwaard zou beetpakken, zou de steen het zwaard loslaten. Arthur pakt het zwaard en de steen laat het los. Zo wordt Arthur koning.

En ook in godsdienstige rituelen en verhalen komen stenen voor. Ze hebben dan een heel specifieke betekenis, verwijzen naar ontmoetingen met God en het eeuwige. In de bijbel staan beroemde verhalen, bijvoorbeeld over Mozes die de woorden van God ontvangt op een berg en meeneemt naar beneden, vastgelegd in grote stenen, voor de eeuwigheid. En er zijn niet alleen verhalen waarin stenen een hoofdrol spelen, ook in rituelen en gebruiken komt dat voor. Denk bijvoorbeeld aan stenen of kiezels op een graf. Of aan Mekka, waar Islamitische pelgrims een zwarte steen aanraken, die volgens de overlevering uit het paradijs komt.

Natuurlijk is dit ook de periode van het paasfeest. We vertellen in de klassen ook deze lente weer het
verhaal van de opstanding van Jezus en van het nieuwe begin.

We denken dat het weer lessen worden waarin kinderen veel leren uit levensbeschouwelijke tradities en op een bijzondere manier om zich heen leren kijken. Leuke en goede lessen. Steengoed.