Ouderbrief bij Nr 4

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 4 (in MS Word)

Beste ouders,

Onze lessen godsdienst en levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende weken over het onderwerp Tuin. Misschien verwacht je niet dat dat een levensbeschouwelijk onderwerp kan zijn. Maar het zijn uitdagende en verassende geworden. Want de meeste mensen vinden een tuin een heerlijke plaats. De tuin is de plek waar je frisse lucht hebt, met je handen in de aarde kunt wroeten, bij kunt komen en heerlijk in het zonnetje kunt zitten. Met de kinderen verkennen we dit voorjaar allerlei aspecten van de tuin als een plek waar je op adem kunt komen. Het kan een plek zijn voor ontspanning, vrijheid en vrolijkheid. Je kunt er prima spelen en verstoppen. Veel kinderen hebben buiten, in een tuin of in een park, een geheime plek waar ze alleen kunnen zijn of met hun beste vrienden of vriendinnen.

Groei
Veel lessen in dit nummer gaan over groei en levenskracht. Een mooi en terugkerend motief in het voorjaar, dat nu aan de hand van het onderwerp ‘tuin’ mooi tot zijn recht komt. In veel levensbeschouwingen is de verwondering over de groei en levenskracht in de natuur een grote inspiratie. In de lessen maken we met kinderen kleine moestuintjes en doen proefjes met bonen en appelpitjes. Het goed om te merken dat je wel voor plantjes kunt zorgen, maar dat je groei niet helemaal zelf in de hand hebt. Een plantje kan het zomaar veel beter doen dan je dacht en het ook zomaar opgeven. Levenskracht is van zichzelf, we zijn er van afhankelijk.

Bijzondere tuinen
In de lessen verkennen kinderen bijzondere tuinen, die in verhalen, foto’s en filmpjes tot leven komen. We noemen een paar tuinen uit de lessen die heel bijzonder tot de verbeelding spreken. Kinderen in de onderbouw horen het verhaal over het paradijs, waar mensen eerst woonden, als een prachtige tuin waar planten, dieren en mensen in harmonie met elkaar leefden. Kinderen in de middenbouw horen het Bijbelverhaal over de werkers in de wijngaard. Werkers die er op het laatst bij kwamen en maar kort het land hebben bewerkt en de planten verzorgd, krijgen in deze parabel evenveel loon als de werkers die de hele dag hebben gewerkt. Dat roept bij kinderen allerlei vragen op, die er allemaal mogen zijn. Ze zien ook de paradijselijke tuinen van de Taj Mahal in India, die aangelegd zijn door een moslimvorst, ter ere van zijn overleden en heel geliefde vrouw. Het verhaal is bijna even prachtig als de tuinen zelf. De kinderen in de bovenbouw maken kennis met een kloostertuin, waar van oudsher veel geneeskrachtige kruiden worden verbouwd. Ze krijgen zo wat meer gevoel en idee bij het kloosterleven. Ze maken ook kennis met wat een oase eigenlijk is. Dat is niet zomaar een tuin, maar een klein vruchtbaar gebied waar het water aan het oppervlak komt, in een verder uitgestrekt en droog, warm, zanderig, kaal landschap. De oase is in veel verhalen het decor van hoopvolle verhalen.

Paasfeest
Ook Pasen staat dit jaar in het teken van tuinen. Het Paasverhaal speelt zich grotendeels af in de Tuin van Getsemane en in de tuin van Jozef van Arimatea. Er worden in de klas versjes en liedjes gezongen over zaaien, groeien en oogsten, passend bij het voorjaarsfeest van nieuw leven dat Pasen is. Zo sluit het Paaskatern goed aan bij het onderwerp Tuin en de lessen die in de weken rond Pasen op school gegeven worden.