Ouderbrief bij Nr 5

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 5 (in MS Word)

Beste ouders,

Onze lessen levensbeschouwing uit Hemel en Aarde gaan in de weken tot de zomervakantie over het onderwerp Kleur. Dat worden boeiende en kleurrijke lessen. Dat alles een kleur heeft is zo gewoon dat het bijna niet meer opvalt. Toch doet kleur veel. Zoals K. Schippers schreef in zijn beroemde dichtregel: ‘Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is.’

Kleur is een gevoel

Kleuren roepen gevoelens op. Frisse, heldere kleuren kunnen je meteen een zomers, opgeruimd gevoel bezorgen, terwijl andere kleuren een heel ander effect hebben. ‘Blue’ is in het Engels het woord voor een melancholiek en somber gevoel. In de lessen verkennen we met kinderen hoe dat voor hen is. We hebben het over lievelingskleuren, schminken en kleuren mandala’s.

De kleur van kunst

Kunst en kleur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms wordt de werkelijkheid verbluffend echt weergegeven en soms worden kleuren eigenzinnig en onwerkelijk gebruikt om de wereld een nieuw aanzien te geven. In de lessen kijken kinderen naar schilderwerk van bijvoorbeeld van Gogh, Klee en Corneille. En natuurlijk experimenteren ze zelf ook met kleuren.

Kleurrijke schepping

De regenboog staat in de christelijke traditie symbool voor Gods verbondenheid met de kleurrijke schepping. Het is het sluitstuk van het verhaal over Noah, die alle levende wezens redt in een ark, als de aarde met water overstroomt. Als teken van Gods verbond met de mensen komt de regenboog aan de hemel. Zo wordt de regenboog symbool van hoop en van bescherming van de veelkleurigheid van de schepping. De laatste tijd wordt de regenboog ook veel gebruik als teken van gender-diversiteit, als teken van de veelkleurige mensheid.

Levensbeschouwelijke kleuren

In levensbeschouwelijke tradities vormen kleuren een belangrijke drager voor symbolen of rituelen. In de kerken wordt het jaar ingedeeld in vier kleuren: rood, paars, wit en groen. De betekenis ervan komt in de lessen aan de orde. In het voorjaar, rond de pinkstertijd, is de kleur rood, dat staat voor vurigheid en enthousiasme. Ook in andere tradities wordt veel met kleur gewerkt. Een van de aansprekendste voorbeelden is wel het Holi-feest, waarin Hindoes elkaar kleuren met poeder. Het is een lentefeest waarin de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd.

Kleur lijkt op het eerste gezicht misschien nogal gewoon, maar als je goed om je heen kijkt is het een rijk onderwerp waar veel boeiende levensbeschouwelijke lessen uit te trekken zijn. We zien ernaar uit!