Ouderbrief bij Nr 5

> Download de ouderbrief en het gedicht bij Nr 5 (in MS Word)

Beste ouders,

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende weken over Jakob. Zijn leven wordt in de Bijbel verteld in een prachtige reeks verhalen. Met de kinderen luisteren we naar de verhalen vol levenswijsheid en symboliek.

Het verhaal van Jakob is één van de oerverhalen uit de Bijbel. Het staat in het boek Genesis, waarin bijvoorbeeld ook het verhaal over Adam en Eva staat. Jakob is de zoon van Isaak en Rebekka, de broer van Esau. Het leven van Jakob wordt beschreven in scenes die beroemd geworden zijn en in bijna elke kinderbijbel staan. Kinderen zijn er meestal van onder de indruk.

Jakob en zijn familie leven in tenten, ze zijn nomaden. Zijn tweelingbroer Esau is de oudste en hij zal later aan het hoofd van de familie staan. Als Esau een keer hongerig terugkomt uit het veld, verruilt hij zijn eerstgeboorterecht voor een bord eten dat Jakob voor hem maakt. Jakob vindt dat hij daar nu recht op heeft. Als hun oude en blinde vader Isaak op zijn sterfbed zijn oudste zoon wil zegenen, doet Jakob net of hij Esau is en ontvangt de zegen van de eerstgeborene. Veel plezier heeft hij er niet van. Hij vlucht weg, naar een verre streek waar een oom van hem rondtrekt, ver weg van Esau.

Onderweg droomt hij van een ladder naar de hemel, vol met engelen. Hij hoort de stem van God die zegt: Ik ben de God van Abraham en Isaak, jouw vaders, en ik zal ook jouw God zijn.

Rachel is de dochter van Jakobs oom en het is de grote liefde van Jakob. Hij werkt zeven jaar voor zijn oom voordat hij met haar mag trouwen. Maar na het huwelijk blijkt dat de gesluierde bruid niet Rachel is, maar Lea, haar oudste zus. Jakob moet nog zeven jaar voor zijn oom werken om met Rachel te trouwen. Jakob de bedrieger wordt door zijn oom bedrogen.

Na al die jaren trekt Jakob met zijn familie terug naar het gebied waar hij vandaan komt, naar zijn broer Esau. Hij is bang dat Esau boos op hem is. Hij stuurt cadeaus vooruit en schenkt Esau bijna al zijn bezittingen. Maar tot zijn grote opluchting is Esau blij hem te zien. De broers verzoenen zich.

Het verhaal is eigenlijk veel rijker dan dit, het zit vol met boeiende details en kleinere gebeurtenissen. Natuurlijk speelt het zich af in een heel andere cultuur dan die van ons. Het recht van de oudste en uithuwelijken, dat kennen we zo niet meer. Maar tegelijkertijd is het een verhaal met klassieke thema’s. Het gaat over familie, over eerlijk en oneerlijk, over je bijzonder voelen, over liefde en verbondenheid, over spijt en verzoening.

We hebben er zin in om dit verhaal met kinderen te ontdekken, samen te luisteren naar de gebeurtenissen en na te gaan wat het met ons doet. Het is heerlijk om af en toe in de klas een goed verhaal te laten klinken. Dat loopt vast goed af.