Onderwerpen jaargang 2022-2023

FRANCISCUS – winter 2023

Franciscus geeft stof genoeg tot nadenken over levensvragen.

Franciscus was een bijzondere man. In de lessen dagen we de kinderen uit om te bedenken wat ze van hem vinden. Wat roept zijn levenshouding bij hen op? Is Franciscus een voorbeeld voor ze, of juist niet? Franciscus geeft stof genoeg tot nadenken over levensvragen.

Onderbouw

In de onderbouw is er veel aandacht voor de band tussen Franciscus en dieren en zijn zorg voor andere mensen. In de eerste lessen horen de kinderen verhalen over Franciscus en de ezel, de krekel en zijn zorg voor een melaatse man.

Middenbouw

In de lessen voor de middenbouw maken de kinderen kennis met Franciscus aan de hand van de fresco’s in de kerk van Assisi, luisteren ze naar het Zonnelied en naar het verhaal over Franciscus die praat met vogels. De kinderen horen ook het verhaal over zijn bezoek aan sultan Damiate, dat laat zien dat Franciscus een open houding voor andere godsdiensten belangrijk vond.

Bovenbouw

In de lessen in de bovenbouw is ook ruime aandacht voor de verhalen over Franciscus waaruit zijn zorgzame houding voor de dieren en mensen om hem heen blijkt. De kinderen horen het verhaal over de wolf van Gubbio, horen het Zonnelied en het verhaal over de zorg voor de melaatse man. Er is ook een minder bekend verhaal, waarin Franciscus drie rovers betrapt die gestolen goudstukken willen verstoppen. Hij laat ze zien dat de gestolen schat weinig goeds brengt.

Inkijkexemplaar Franciscus

KLANK – kerstmis 2022

Kinderen proberen elkaar te herkennen aan hun stem, en gaan na welke emoties in een stem te horen zijn.

Kinderen proberen elkaar te herkennen aan hun stem, en gaan na welke emoties in een stem te herkennen is. Wat doen geluiden eigenlijk met je? Daar staan we vaak niet zo bij stil. In deze periode gaan we verkennen wat geluiden en klanken allemaal kunnen losmaken. Een stem bijvoorbeeld, aan een stem kun je horen hoe het met je gaat en wat je raakt. In bijna alle levensbeschouwelijke tradities zijn er gebruiken waarin een klank een belangrijke rol speelt.

Onderbouw

In de onderbouw is er een les over een vogel met een heel speciale stem, de Chinese nachtegaal. Het verhaal over hoe mooi de nachtegaal kan zingen is een klassiek sprookje van Andersen, dat ook in het sprookjesbos van de Efteling een plek heeft. Het verhaal spreekt ook voor de kinderen van de middenbouw tot de verbeelding.

Middenbouw

In de middenbouw gaan kinderen luisteren naar elkaars stem. Ze proberen elkaar te herkennen en letten op of ze emoties kunnen horen. Een andere les gaat over het Ierse verhaal waarin de god Lugh, meester in alle kunsten, de stad Tara binnenkomt en betoverende muziek maakt. En we luisteren naar de joodse sjofar, een ramshoorn die in de eredienst wordt gebruikt.

Bovenbouw

In de bovenbouw experimenteren de kinderen met hun stem: ze gaan na of ze elkaar herkennen aan hun stem en welke geluiden ze allemaal kunnen maken. In een les over muziek gaan de kinderen na hoe muziek kan troosten; ze onderzoeken dit aan de hand van een verhaal over David, die Saul troost met zijn muziek.

Inkijkexemplaar Klank

GROEP – herfst 2022

Andere mensen hebben grote invloed op onszelf. De groep bepaalt wie of wat we zijn: zus, klasgenoot, verdediger, coördinator.

Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Voor de meeste kinderen gaat het in ieder geval om de familie met wie ze wonen, en de klas waarin ze zitten. En veel kinderen zitten er op een sportclub, of hebben vriendjes en vriendinnetjes in de straat. In de lessen over Groep verkennen we met de kinderen hoe het eigenlijk is om bij een groep te horen.

Onderbouw

Met de jongste kinderen gaan we na bij welke groepen ze allemaal horen. En we verkennen welke invloed deze mensen hebben. Ook bespreken we de Joodse traditie van de Elia-stoel. Bij belangrijke Joodse gebeurtenissen wordt een stoel vrijgehouden. Die is voor de profeet Elia die eens zal terugkomen. Of, misschien komt er iemand anders langs...

Middenbouw

Met de kinderen in groep 3-4-5 praten we over onze groep op school: wie zitten er in de groep? Wat is er fijn aan deze groep? Verder maken de kinderen kennis met een heel bijzonder groep: de monniken van een trappistenklooster. Ook kijken we naar een zwerm spreeuwen die met duizenden tezamen bewegingen in de lucht maken. Dit kan alleen omdat ze als groep heel goed samenwerken!

Bovenbouw

Met de oudere kinderen praten we over groepsdruk: welke prettige kanten zitten daaraan, en welke minder prettige. En hoe kun je daarmee omgaan? We ontdekken de schuilkerk Onze Lieve Heer op Zolder waar een groep gelovigen rond 1650 in het geheim bij elkaar kwam in een verborgen kerk.

Inkijkexemplaar Groep